Hoa Bien Restaurant

Hoa Bien Restaurant (Rach Gia City)

Address: Nguyễn Hùng Sơn, Thanh Vân, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Phone: 02973 68 9999