en

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ THU NHẬP THẤP PHƯỜNG VĨNH QUANG

Tổng vốn đầu tư: 211tỷ đồng.

Diện tích: 16,57 ha.

Giai đoạn thực hiện: 2007- 2010.

Tổng quan dự án KDC Thu nhập thấp phường Vĩnh Quang.

Các dự án khác

DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI RẠCH SỎI

DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI 444 NGÔ QUYỀN

TRƯỜNG QUỐC TẾ MEKONG XANH

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ 16 HA HOA BIỂN

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG PHAN THỊ RÀNG