en

Đường dây nóng

Ban quan hệ cổ đông

Bà Phạm Thị Như Phượng - Tổng Giám Đốc kiêm Trưởng Ban
Số điện thoại: 0919.182439
Ông Trần Quốc Trưởng - Phó Tổng Giám đốc trực kiêm Phó Ban trực
Số điện thoại: 0939.979595
Email: quanhecodong@cicgroups.com