en

Đầu tư tài chính

Bao gồm các hoạt động đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết; Hợp tác liên doanh, liên kết các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề phát triển bền vững.

Tính đến tháng 05/2021, CIC Group có 12 công ty thành viên và 01 công ty liên kết. Bao gồm:

 • Công ty CP Tư vấn Xây dựng CIC Kiên Giang
 • Công ty CP VLXD CIC Kiên Giang
 • Công ty CP Đầu tư XD CIC Thắng Anh
 • Công ty CP Tư vấn Xây dựng CIC Nam Việt
 • Công ty CP Xây dựng CIC Kiên Giang
 • Công ty CP CIC Tinh Khôi
 • Công ty TNHH CIC Đất Mới
 • Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc
 • Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc
 • Công ty TNHH CIC Education
 • Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ CIC Kiên Giang
 • Công ty TNHH Dương Đông Landmark
 • Công ty CP Phát triển Đô thị Kiên Giang (Công ty Liên kết)

Đầu tư vốn vào các công ty thành viên – liên kết.
Hợp tác liên doanh, liên kết các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đa ngành.

Các dự án

DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI RẠCH SỎI

TRƯỜNG QUỐC TẾ MEKONG XANH

NHÀ HÀNG HOA BIỂN – CÁNH BUỒM