CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CIC NAM VIỆT

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CIC NAM VIỆT

Tên giao dịch: NAVICO

Trụ sở: Lô A16, 3-35 Khu lấn biển Tây Bắc, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Điện thoại: 0297 –3878824, 3878825, 3878826.

Giới thiệu chung:

Công ty Cổ Phần Tư­ Vấn  Đầu Tư Xây Dựng Nam Việt là công ty thành viên trực thuộc công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Kiên Giang, được thành lập vào tháng 04 năm 2006. Tiền thân là xưởng giám sát & điều hành dự án  thuộc Công ty Tư Vấn Xây Dựng  Kiên Giang (nay là Công ty Cổ Phần  Tư Vấn ĐT&XD Kiên Giang) hoạt động từ tháng 9 năm 1995. Đến tháng 9 năm 2003, để đáp ứng nhu cầu ngày càng  nhiều của khách hàng, Giám đốc công  ty đã  quyết định chuyển mô hình hoạt động từ xưởng lên xí nghiệp với tên gọi Xí Nghiệp Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp trực thuộc Công ty Tư Vấn Xây Dựng  Kiên Giang. Đến tháng 11 năm 2004, được Uỷ ban nhân dân  tỉnh Kiên Giang chấp thuận chuyển đổi mô hình từ Xí Nghiệp Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp thành Công ty TNHH Nhà Nước 1 Thành Viên có tên gọi là Công ty Tư Vấn Xây Dựng  Rạch Giá trực thuộc  Công ty Tư Vấn Xây Dựng  Kiên Giang .

Đầu năm 2006, Thực hiện chủ trương chung về  việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, do công ty luôn sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả , là lá cờ đầu của các doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh nhà nên Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Kiên Giang là một trong những doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được UBND Tỉnh  chấp thuận cho phép cổ phần hoá  doanh nghiệp với tên gọi là Công ty Cổ Phần  Tư Vấn ĐT&XD Kiên Giang. Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Rạch Giá  được  giải thể và  chuyển sang mô hình hoạt động mới với tên gọi là Công ty Cổ Phần Tư­ Vấn  Đầu Tư Xây Dựng Nam Việt và vẫn giữ nguyên trạng về nhân lực, địa bàn và thị trường hoạt động tư vấn đến nay.

Ngành nghề kinh doanh:

Giám sát, điều hành dự án, tổ chức đấu thầu các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, kỹ thuật hạ tầng …Thực hiện việc tư vấn xây dựng lập qui hoạch, lập dự án, khảo sát, thiết  kế; thẩm tra; kiểm định các công trình trên. Đảm bảo an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Dịch vụ thí nghiệm, kiểm tra độ bền cơ học, bê tông, kết cấu.