CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG CIC KIÊN GIANG

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG CIC KIÊN GIANG

Trụ sở: Số 91 Lạc Hồng , p. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Mã số thuế: 1700544092

Điện thoại: (0297 3) 921.385

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần KD Vật liệu Xây Dựng Kiên Giang họat động sản xuất kinh doanh theo pháp luật, ngành nghề SXKD theo giấy phép của Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Kiên Giang, chịu sự lãnh đạo của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
.
Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KD Vật liệu Xây Dựng Kiên Giang, Giám đốc phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức cho người lao động hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chính sách, pháp luật của nhà nước. .
.
Quản lý, giáo dục và động viên người lao động chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên chức thông qua hợp đồng lao động, bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi giữa người lao động và người sử dụng lao động.
.
Quy chế này được áp dụng trên mọi lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và mọi đối tượng lao động, người sử dụng lao động cũng như các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp .

Mã ngànhTên ngành, nghề kinh doanh
   
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 
2599 (Chính)
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
 
1061
Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Sản xuất bột thô
1621
Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
 
1622
Sản xuất đồ gỗ xây dựng
 
1623
Sản xuất bao bì bằng gỗ
 
2022
Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
 
2392
Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Sản xuất gạch không nung
2395
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Sản xuất bê tông tươi
3100
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác
4311
Phá dỡ
 
4312
Chuẩn bị mặt bằng
 
4321
Lắp đặt hệ thống điện
 
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
4100
Xây dựng nhà các loại
 
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ
4220
Xây dựng công trình công ích
 
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
 
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng, gạch xây, ngóI, cát, đá, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kết cấu xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Dịch vụ hồ sơ nhà đất, mua bán nhà, chuyển nhượng đất
1629
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ