CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Trụ sở: Số 91 Lạc Hồng – Vĩnh Lạc-Tp Rạch Giá – Kiên Giang

Điện thoại: (077 3) 921.385

Fax: (077 3) 921.203

VỐN ĐIỀU LỆ: 10.350.000.000 đồng

Giám đốc:Ông Dương Thạnh Dũng

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần KD Vật liệu Xây Dựng Kiên Giang họat động sản xuất kinh doanh theo pháp luật, ngành nghề SXKD theo giấy phép của Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Kiên Giang, chịu sự lãnh đạo của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
.
Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KD Vật liệu Xây Dựng Kiên Giang, Giám đốc phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức cho người lao động hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chính sách, pháp luật của nhà nước. .
.
Quản lý, giáo dục và động viên người lao động chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên chức thông qua hợp đồng lao động, bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi giữa người lao động và người sử dụng lao động.
.
Quy chế này được áp dụng trên mọi lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và mọi đối tượng lao động, người sử dụng lao động cũng như các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp .

   
 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

  1.  
Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu.
  2.  
Sản xuất bột thô.
  3.  
Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác.
  4.  
Sản xuất đồ gỗ gia dụng.
  5.  
Sản xuất Sản xuất bao bì bằng gỗ.
  6.  
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ.
  7.  
Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít.
  8.  
Sản xuất mực in.
  9.  
Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.
  10.  
Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu.
  11.  
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ.
  12.  
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác.
  13.  
Phá dỡ.
  14.  
Chuẩn bị mặt bằng.
  15.  
Lắp đặt hệ thống điện.
  16.  
Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước.
  17.  
Xây dựng nhà các loại.
  18.  
Xây dựng công trình đường bộ.
  19.  
Xây dựng công trình công ích.
  20.  
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
  21.  
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.
  22.  
Hoàn thiện công trình xây dựng.
  23.  
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.
  24.  
Bán buôn xi măng.
  25.  
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi.
  26.  
Bán buôn kính xây dựng.
  27.  
Bán buôn sơn, vécni.
  28.  
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh.
  29.  
Bán buôn đồ ngũ kim.
  30.  
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
  31.  
Dịch vụ hồ sơ nhà đất, mua bán nhà, chuyển nhượng đất.
  32.  
Hoạt động kiến trúc ( Thiết kế kết cấu xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp).
  33.  
Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác (Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp).