vi

Real Estate

Residential, resorts.
Commercial complexes – Offices – Highclass apartments.
Related real estate services – Cemetery and related services.
This is the sector that account for the highest sales of enterprise that contribute largely to annual revenue and profit. The income of workers is improving.

Residential, resorts.
Commercial complexes – Offices – Highclass apartments.
Related real estate services – Cemetery and related services.
This is the sector that account for the highest sales of enterprise that contribute largely to annual revenue and profit. The income of workers is improving.

Projects

DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI RẠCH SỎI

DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI 444 NGÔ QUYỀN

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ AN BÌNH

KHU PHỨC HỢP THƯƠNG MẠI, CĂN HỘ CAO CẤP RESIDENT HILL

DỰ ÁN KHU PHỨC HỢP BÃI CÂY MẾN – NAM DU, HUYỆN KIÊN HẢI

KHU ĐÔ THỊ MỚI LẤN BIỂN TÂY BẮC TP. RẠCH GIÁ

KHU DÂN CƯ BẮC VĨNH QUANG (GIAI ĐOẠN 1)

NHÀ Ở XÃ HỘI KHU ĐÔ THỊ TÂY BẮC

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ THU NHẬP THẤP PHƯỜNG VĨNH QUANG

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ 16 HA HOA BIỂN

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG PHAN THỊ RÀNG

TUYẾN DÂN CƯ ĐƯỜNG SỐ 2

HOA VIÊN VĨNH HẰNG

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ CHỢ NÔNG HẢI SẢN TTTM RẠCH GIÁ

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ NAM AN HOÀ

DỰ ÁN KHU BIỆT THỰ CAO CẤP SEAVIEW

KHU BIỆT THỰ CAO CẤP SONA VALLEY – PHÚ QUỐC

KHU BIỆT THỰ DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG BÃI VÒNG (PHÚ QUỐC)

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ VÀ BẾN XE TỈNH KIÊN GIANG

KHU BIỆT THỰ CAO CẤP RIVERA VILLAS