vi

Financial Investment

Investing capital in member companies, affiliated companies.
Joint venture, linking multi-industry enterprises and corporations.

Projects

DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI RẠCH SỎI

TRƯỜNG QUỐC TẾ MEKONG XANH

NHÀ HÀNG HOA BIỂN – CÁNH BUỒM