vi

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ THU NHẬP THẤP PHƯỜNG VĨNH QUANG

Tổng vốn đầu tư: 211tỷ đồng.

Diện tích: 16,57 ha.

Giai đoạn thực hiện: 2007- 2010.

Other projects

DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI 444 NGÔ QUYỀN

TRƯỜNG QUỐC TẾ MEKONG XANH

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ 16 HA HOA BIỂN

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG PHAN THỊ RÀNG

DỰ ÁN KHU BIỆT THỰ CAO CẤP SEAVIEW