en

THÀNH LẬP BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ, BAN TÀI CHÍNH CIC GROUP

Sáng 1/7, CIC Group tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tài chính và bổ nhiệm cán bộ 2022. Theo đó, Ban Kiểm toán nội bộ do ông Hà Minh Tuân giữ vai trò Trưởng ban, Ban Tài chính do bà Kha Thị Mỹ Ngọc – Kế toán trưởng kiêm nhiệm Giám đốc Ban.

Ông Trần Thọ Thắng trao quyết định thành lập Ban Kiểm toán nội bộ

Ban Kiểm toán nội bộ là đơn vị trực thuộc Hội đồng quản trị, có chức năng thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và kiến nghị các nội dung như: hệ thống kiểm soát nội bộ công ty đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xữ lý các rũi ro của công ty; Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rũi ro của công ty đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao; Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà Công ty đạt được. Tất cả nhiệm vụ sẽ được định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị.

Chủ tịch HĐQT Trần Thọ Thắng trao quyết định thành lập Ban Tài chính và các vị lãnh đạo được bổ nhiệm.

Ban Tài chính với chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn quản lý, điều hành công tác tài chính, tổ chức công tác kế toán, thống kê và hạch toán kinh tế của Tập đoàn thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính, kế toán. Giúp chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc về sử dụng vốn, tài sản đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Chủ tịch HĐQT Trần Thọ Thắng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thọ Thắng – Chủ tịch HĐQT đã gửi lời chúc mừng đến các lãnh đạo vừa được bổ nhiệm và các Ban mới được thành lập. Xem đây là bước đệm để Tập đoàn củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch HĐQT cũng đã chỉ ra những vấn đề còn tồn đọng trong quá trình hoạt động thời gian qua, kỳ vọng sau sự sắp xếp đổi mới này sẽ góp phần giúp tháo gỡ nhiều vấn đề, trong đó có việc phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận để tiến độ công việc được thực hiện trơn tru hơn.