en

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, Sơ kết quí I/2024; Triển khai quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Năm 2024 và Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, Khóa XIII

Sáng 29/3/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (Tập đoàn) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, Sơ kết quí I/2024; Triển khai quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  Năm 2024 và Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, Khóa XIII.

Đồng chí Trần Quốc Trưởng – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tại hội nghị

Theo đó, trong báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn đã đánh giá:  Trong năm 2023, tình hình kinh tế chung của cả nước và của tỉnh đã phục hồi, nhưng hậu quả để lại của dịch Covid từ các năm trước, cùng với thách thức từ những bất ổn của tình hình kinh tế - chính trị toàn cầu là khó khăn chung của cộng đồng doanh nghiệp và Tập đoàn cũng không ngoại lệ. Mặt khác, việc khó tiếp cận vốn của các doanh nghiệp lĩnh vực Bất động sản, tình hình lạm phát, lãi suất tăng cao, tín dụng của BĐS vẫn bị kiểm soát chặt, cùng với các vướng mắc về pháp lý chậm được tháo gỡ, nên gặp nhiều khó trong triển khai dự án mới, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án còn kéo dài, làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống người lao động của doanh nghiệp. Song, với sự đoàn kết thống nhất cao, trong năm 2023 Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc luôn tập trung lãnh đạo các đơn vị chủ động khắc phục khó khăn trong SXKD, tiếp tục khai thác được nhiều hợp đồng, tạo việc làm mới, đảm bảo đời sống và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

Đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng: Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI,XII, XIII) gắn với việc học tập và làm theo Bác, về xây dựng tổ chức đảng, về công tác cán bộ và đảng viên; về công tác kiểm tra, giám sát, về lãnh đạo công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm. Lãnh đạo tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2023, Đại hội Công đoàn cơ sở Tập đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Thực hiện báo cáo chuyên đề, xây dựng và ban hành kịp thời các kế hoạch chuyên đề theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng hoạt động luôn phù hợp thực tế tại doanh nghiệp.

Đạt được những kết quả nêu trên là do Đảng bộ luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tạo động lực tinh thần cho Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ và hỗ trợ giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn thách thức; là cơ sở tạo điều kiện cho Đảng bộ Tập đoàn chủ động đề ra chương trình hành động, biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phù hợp với loại hình Doanh nghiệp. Ban Chấp hành Đảng bộ là một tập thể đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động theo quy chế phối hợp đã thống nhất.

Quang cảnh Hội nghị sáng 29/3/2024

Quang cảnh Hội nghị sáng 29/3/2024

Đồng chí Nguyễn Văn Tuốt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn có thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 

Nhân dịp Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn tặng giấy khen cho 05 tập thể chi bộ trực thuộc và 51 đảng viên có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”; 07 Tập thể và 41 đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện chi thị 05-CT/TW của bộ Chính trị; 07 tập thể và 21 đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua ‘Dân vận khéo”.

Đồng chí Trần Quốc Trưởng,  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn trao Giấy khen cho các Tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

 

Đồng chí Trần Quốc Thắng,  Phó Bí thư Đảng ủy  Tập đoàn trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023

Đồng chí Trần Quốc Trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn  trao giấy khen cho  đảng viên có bài  viết được tuyển tham gia thi cấp Đảng ủy Khối trong năm 2023

Hội nghị tiếp tục được diễn ra với các nội dung về việc triển khai, quán triệt học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 và triển khai Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.