en

ĐẢNG ỦY CIC GROUP: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chiều 18-3, Đảng ủy Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Vũ Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; Trần Thọ Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị CIC Group.

Năm 2020, mặc dù sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp ủy, cán bộ, đảng viên người lao động trong Đảng bộ CIC Group có nhiều cố gắng, đoàn kết phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Doanh thu sản xuất, kinh doanh toàn Đảng bộ đạt 1.893,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 158,5 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 124,6 tỷ đồng; thu nhập và đời sống của người lao động tiếp tục nâng lên, bình quân đạt 12 triệu đồng/người/tháng; đóng góp xã hội 7,1 tỷ đồng. Công tác tư tưởng luôn được cấp ủy quan tâm, tạo sự chuyển biến tích cực trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc khắc phục những yếu kém có nhiều kết quả khả quan. Đảng bộ CIC Group đã phát triển mới 10 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát có tiến bộ góp phần đấu tranh phòng, chống lãng phí và các tiêu cực khác, không có đảng viên vi phạm kỷ luật. Công tác lãnh đạo đoàn thể được quan tâm, hoạt động mang lại kết quả, tạo ra các phong trào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Năm 2021, Đảng bộ CIC Group đề ra chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập bình quân người lao động tăng trưởng từ 5-10% so năm 2020.

 

Đồng chí Trần Quốc Trưởng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ CIC Group.

 

Các đồng chí lãnh đạo tham dự hội nghị chiều 18-3.

 

…Cùng các đồng chí Đảng viên thuộc hệ thống Tập đoàn tham dự hội nghị tổng kết.

 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Tập đoàn đã tuyên truyền 5 cuộc với 1.060 lượt cán bộ, đảng viên tham dự; 2 tổ chức đoàn thể tuyên truyền 10 cuộc với 2.182 lượt đoàn viên, người lao động tham dự. Đảng ủy Tập đoàn gắn với hoạt động các phong trào áp dụng nhiều cách làm mới, sáng tạo hiệu quả thu hút cán bộ đảng viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua thiết thực tại đơn vị nhằm đưa chỉ thị đạt kết quả hơn nữa. Kết quả toàn Đảng bộ đã có 118 sáng kiến trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và trong quản lý điều hành như sáng kiến cải tiến phần mềm tính dự toán trong công trình xây dựng, cải tiến các biện pháp thi công xây lắp, ứng dụng thiết bị mới làm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, tăng lợi nhuận; có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu được đăng ký thực hiện... đã góp phần cho kết quả doanh thu mỗi năm tăng từ 10 - 15% , lợi nhuận nhuận tăng từ 5 đến 10%. Tập đoàn liên tục 4 năm liên được bình chọn là đơn vị dẫn đầu khối thi đua 18 và được Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua.

Dịp này, có 2 cá nhân được Đảng ủy Khối các Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020). Đảng ủy CIC Group khen thưởng cho: 7 tập thể và 42 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; 4 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016-2020 và 4 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020; tặng giấy khen cho 3 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020. Có 8 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 được Đảng ủy CIC Group tặng thư biểu dương.

 

Đồng chí Nguyễn Vũ Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen của Đảng ủy Khối các Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020)

 

Đồng chí Trần Thọ Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị CIC Group trao giấy khen của Đảng ủy CIC Group cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016-2020

 

Đồng chí Trần Quốc Trưởng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc CIC Group trao giấy khen của Đảng ủy CIC Group cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

 

Đồng chí Phạm Thị Lan – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở CIC Group trao thư biểu dương của Đảng ủy CIC Group cho các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Đồng chí Phạm Hiền Sĩ – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen của Đảng ủy CIC Group cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020.

 

Đồng chí Trần Quốc Trưởng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc CIC Group trao giấy khen của Đảng ủy CIC Group các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020.