en

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ CIC GROUP NHẬN CỜ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 05 NĂM LIỀN 2017 – 2021

Chiều 10-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021. Đảng bộ cơ sở Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang vinh dự được trao cờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền 2017 – 2021. Đồng chí Trần Quốc Trưởng – Phó Bí thư TT Đảng ủy CIC Group đại diện tham dự và tiếp nhận.

 

Đồng chí Trần Quốc Trưởng – Phó Bí thư TT Đảng ủy CIC Group (thứ 2 từ phải sang)

đại diện tiếp nhận Cờ do BTV Tỉnh ủy trao tặng.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 được cấp ủy chuẩn bị khá chu đáo, nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình, thủ tục và các bước tiến hành. Báo cáo tự kiểm điểm của tập thể và bản kiểm điểm của cá nhân đánh giá tương đối đầy đủ những hạn chế, khuyết điểm và theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Quy trình, phương pháp tiến hành kiểm điểm bảo đảm đạt yêu cầu. Đối với tập thể và cá nhân được cấp ủy cấp trên gợi ý kiểm điểm đều xây dựng báo cáo giải trình, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đề ra được các biện pháp để có hướng khắc phục. Trong kiểm điểm, đa số các ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân tình trên tinh thần xây dựng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Quan cảnh Hội nghị chiều 10-5 do BTV Tỉnh ủy tổ chức 

Năm 2021 có 19/19 đảng bộ; 811/815 tổ chức cơ sở đảng; 2.845/2.850 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 254/255 tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp và 56.154/61.419 đảng viên được đánh giá, xếp loại chất lượng.

Với Đảng bộ cơ sở CIC Group năm 2021 thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, số lượng tập thể đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại bao gồm Đảng ủy Tập đoàn, 07 chi ủy trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn, 07 chi ủy thuộc 2 đảng ủy bộ phận. Số lượng cá nhân đã thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại là 241 đồng chí.

Về kết quả tự đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng có 6/7 chi bộ thuộc Đảng bộ Tập đoàn hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 Đảng bộ bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7/7 chi ủy thuộc đảng ủy bộ phận hoàn thành xuất sắc và tốt nhiệm vụ.

Về đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên có 48 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 190 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 có 09 đồng chí ủy viên BCH hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 03 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Riêng đồng chí Bí thư và 02 đồng chí Phó Bí thư đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021.