en

ĐẢNG BỘ CIC GROUP TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 2022 VÀ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 6 KHÓA XIII

Trong 02 ngày 16, 17/03/2023, Đảng bộ CIC Group tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XIII. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Đ/c Trần Quốc Trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy CIC Group báo cáo tổng kết nhiệm vụ 2022 và phương hướng 2023

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã thông tin những kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Báo cáo cho biết qua một năm quyết liệt triển khai và thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng bộ các cấp và Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận giữa bối cảnh tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch và biến động lãi suất ngân hàng. Ngoài ra, công tác khai thác, tìm kiếm việc làm càng phải chịu điều kiện cạnh tranh gay gắt, thiếu lành mạnh, thời tiết và giá cả các loại vật liệu thường xuyên không ổn định làm ảnh hưởng lớn đến SXKD, việc làm, thu nhập và đời sống người lao động. Song Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, Ban điều hành doanh nghiệp có nhiều giải pháp linh hoạt, thích ứng để động viên cán bộ, đảng viên người lao động trong Đảng bộ có nhiều cố gắng, đoàn kết, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết thúc năm 2022, doanh thu toàn Đảng bộ Tập đoàn đạt 2.149 tỷ đồng (công ty mẹ đạt 1.295 tỷ), lợi nhuận sau thuế đạt 171 tỷ đồng (công ty mẹ 169 tỷ), nộp ngân sách nhà nước 321 tỷ đồng (công ty mẹ 301 tỷ), đóng góp an sinh xã hội 8,1 tỷ đồng (công ty mẹ 8 tỷ) và tiền lương bình quân NLĐ 14,1 triệu đồng/người/tháng (công ty mẹ 16,9 triệu). Bên cạnh đó, công tác tư tưởng luôn được các cấp ủy quan tâm, tạo sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc khắc phục những yếu kém có nhiều kết quả khả quan. Công tác Kiểm tra giám sát có tiến bộ nhằm phòng ngừa những vi phạm, góp phần đấu tranh phòng, chống lãng phí và các tiêu cực khác. Công tác lãnh đạo đoàn thể được quan tâm hoạt động mang lại kết quả, tạo ra các phong trào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và đóng góp nâng cao hiệu quả SXKD.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tuốt – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư TT Đảng ủy khối đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt được của toàn Đảng bộ CIC Group qua một năm thực hiện nhiệm vụ. Thấu hiểu những khó khăn sau đại dịch sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có CIC Group nên mong rằng toàn thể các đồng chí Đảng viên của đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thi đua để đạt được chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó với các công tác như giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò người đứng đầu, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm quy chế sinh hoạt Đảng,...cần tiếp tục được duy trì và thực hiện chặt chẽ. Ngoài ra, cần rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế làm việc nhất là quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định khen thưởng cho 05 chi, đảng bộ và 49 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; 07 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2022 và tặng giấy khen cho 06 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tuốt – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh trao khen thưởng các Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Trần Thọ Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn trao khen thưởng các Tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, năm 2022.

Đ/c Trần Quốc Trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy CIC Group trao khen thưởng các Tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thọ Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tạo động lực tinh thần cho Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ và hỗ trợ giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn thách thức; là cơ sở tạo điều kiện cho Đảng bộ Tập đoàn chủ động đề ra các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phù hợp với loại hình Doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Thọ Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn phát biểu

Bí thư Đảng ủy CIC Group cho biết năm 2023 được dự báo sẽ còn khó khăn hơn nhiều cho các doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực Bất động sản. Do đó, mỗi đồng chí Đảng viên cần nêu cao tinh thần hăng hái làm việc, tự nổ lực để trau dồi năng lực bản thân để đáp ứng được yêu cầu công việc ngày cao do Ban lãnh đạo Tập đoàn đề ra. Với những đơn vị chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ 2022 cần tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để cùng với công ty mẹ đạt được chỉ tiêu 2023. Ngoài ra, cần xác định công tác xây dựng Đảng phải gắn liền, song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh bởi một doanh nghiệp có tổ chức Đảng vững mạnh thì nhất định phải là một doanh nghiệp phát triển.

Quan cảnh hội nghị sáng 16/03/2023

Sau khai mạc Hội nghị sẽ triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XIII với các chuyên đề về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đại diện các Chi bộ tham gia thảo luận tại hội trường

Chi bộ Công ty CP Phát triển Đô thị Kiên Giang

Chi bộ Công ty CP Tư vấn Xây dựng CIC Kiên Giang

Chi bộ Sàn Giao dịch Bất động sản