en

ĐẢNG BỘ CIC GROUP: THÀNH QUẢ SAU 05 NĂM HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC.

Sáng nay, Đảng ủy khối các Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng bộ Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang và 02 tập thể, 08 cá nhân là cấp ủy viên các chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc được tuyên dương, khen thưởng.

Danh sách các tập thể và cá nhân được khen thưởng:

Tập thể:

 • Đảng bộ Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
 • Chi bộ văn phòng - Đảng bộ công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
 • Chi bộ Sàn Giao dịch Bất động sản - Đảng bộ công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Cá nhân:

 • Đồng chí Trần Quốc Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
 • Đồng chí Phạm Thị Như Phượng – Đảng ủy viên, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
 • Đồng chí Phạm Thị Lan - Ủy viên BTV, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó GĐ Công ty TNHH CIC Education.
 • Đồng chí Nguyễn Thị Diễm Thúy – Phó Bí thư Chi bộ, Phó phòng Kế toán – Tài vụ thuộc Đảng bộ Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
 • Đồng chí Trần Thị Hương Loan – Đảng viên, Phó GĐ trực Kinh doanh thuộc Đảng bộ Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
 • Đồng chí Trương Thị Thu Phương – Chi ủy viên Chi bộ Công ty CP Vật liệu Xây dựng CIC Kiên Giang thuộc Đảng bộ Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
 • Đồng chí Vương Minh Tâm – Bí thư Đảng ủy bộ phận Công ty Đô thị Kiên Giang thuộc Đảng bộ Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
 • Đồng chí Trần Kim Thoại – Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng, Phó phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Đô thị Kiên Giang thuộc Đảng bộ Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

 

Một vài hình ảnh tại Hội nghị:

 

Đồng chí Vương Minh Tâm – Bí thư Đảng ủy bộ phận Công ty Đô thị Kiên Giang phát biểu tham luận tại hội nghị.

 

Đồng chí Trần Quốc Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn đại diện nhận giấy khen của Đảng ủy Khối.

 

Chi bộ Sàn Giao dịch Bất động sản được tuyên dương.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn đại diện nhận giấy khen cho Chi bộ Văn phòng.

 

Cá nhân Đồng chí Trần Quốc Thắng cũng được tuyên dương tại Hội nghị này.

 

Đồng chí Phạm Thị Lan - Ủy viên BTV, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ CIC Group, Phó GĐ Công ty TNHH CIC Education tự hào khi được xướng tên.

 

Đồng chí Trần Thị Hương Loan – Phó GĐ trực Kinh doanh được khen thưởng.

 

 

Đồng chí Trương Thị Thu Phương – Chi ủy viên, Chi bộ Công ty CP Vật liệu Xây dựng CIC Kiên Giang thuộc Đảng bộ Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang luôn kiên trì với việc học tập và làm theo Bác.

 

 

Đồng chí Vương Minh Tâm – Bí thư Đảng ủy bộ phận Công ty Đô thị Kiên Giang thuộc Đảng bộ Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang rất tâm huyết với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

 

 

Đồng chí Trần Kim Thoại – Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng, Phó phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Đô thị Kiên Giang thuộc Đảng bộ Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang tiếp tục là cá nhân được xướng tên tại hội nghị.

 

 

Đại diện các tập thể được tuyên dương, khen thưởng.

 

 

Các đồng chí Đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.