en

ĐẢNG BỘ CIC GROUP SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) vừa tổ chức hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CIC Group lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết, biểu dương phong trào thi đua “Dân vn khéo”, giai đoạn 2021-2023; sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Trần Quốc Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tại hội nghị

Đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CIC Group lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy CIC Group và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, tham gia cùng Ban điều hành doanh nghiệp với nhiều giải pháp linh hoạt, thích ứng để động viên cán bộ, đảng viên người lao động trong đảng bộ có nhiều cố gắng, đoàn kết, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 92,8% và chỉ tiêu nộp ngân sách đạt 83,3%, gần đạt chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ; thu nhập và đời sống của người lao động ổn định, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế, xã hội. Công tác tư tưởng luôn được các cấp ủy quan tâm, tạo sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên được quan tâm đúng mức, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu hàng năm theo kế hoạch. Công tác lãnh đạo đoàn thể được quan tâm hoạt động mang lại kết quả, tạo ra các phong trào thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Phạm Thị Lan - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy báo cáo công tác xây dựng Đảng

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận  khéo” của Đảng ủy CIC Group đã góp phần thúc đẩy thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực: Tư tưởng chính trị, sản xuất, kinh doanh; văn hóa, xã hội có sự tiến bộ trên nhiều mặt; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định; công tác vận động quần chúng và hoạt động của các đoàn thể đã có nhiều mô hình nổi bật được người lao động tham gia trên các lĩnh vực. Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng ủy luôn nắm bắt tâm tư, tìm hiểu nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CIC Group lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy CIC Group sẽ kết nạp từ 16 đảng viên trở lên. Đảm bảo 100% công trình, sản phẩm đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng theo quy định; thực hiện bàn giao công trình, sản phẩm đúng hợp đồng giao kết với khách hàng. Cải tiến đa dạng mẫu mã sản phẩm hấp dẫn thu hút khách hàng. Tiếp tục mở rộng và phát triển ngành nghề SXKD mới, thường xuyên thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, đồng thời tăng cường đầu tư, áp dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến; tổ chức đào tạo và đào tạo lại, tuyển dụng lực lượng nhân sự mới có đủ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật…

Quan cảnh Hội nghị sáng 10/7

Tiếp tục nâng cao thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát triển, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trên các lĩnh vực. Duy trì, chăm bồi, nuôi dưỡng, nâng chất lượng mô hình, điển hình đã có, chọn những mô hình, điển hình tiêu biểu, có sức lan tỏa, có tác dụng tích cực góp phần giải quyết những khó khăn ở doanh nghiệp để nhân rộng. Tiếp tục phát động, đăng ký thêm nhiều mô hình, điển hình mới trên tất cả các lĩnh vực phù hợp hoạt động của CIC Group.

Lãnh đạo các cấp uỷ phối hợp lãnh đạo CIC Group tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động thực hiện chương trình, kế hoạch năm 2023 về nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tiễn CIC Group. Tiếp tục chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt thấp so với kế hoạch, chủ động khắc phục khó khăn đề ra các giải pháp để thực hiện đạt chỉ tiêu Hội nghị người lao động và Đại hội cổ đông đề ra năm 2023. Đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh…

Đại diện Đảng ủy Khối các Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh trao bằng khen cho các tập thể

Dịp này, Đảng ủy CIC Group tặng giấy khen cho 3 tập thể chi, đảng bộ trực thuộc đã có thành tích xuất sắc trong việc phát động và thực hiện phong trào thu đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2023.

Hội nghị tiếp tục được diễn ra với các nội dung về việc triển khai, quan triệt học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.