en

ĐẢNG BỘ CIC GROUP HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 2021 VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ I/2022

Chiều 22/04, Đảng bộ CIC Group tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, sơ kết quý I/2022 và triển khai, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XIII). Tham dự có Đồng chí Phạm Hiền Sĩ – Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh, Đồng chí Trần Thọ Thắng – Bí thư Đảng ủy CIC Group, các đồng chí trong BTV Đảng ủy cùng 240 đảng viên thuộc hệ thống Tập đoàn.

Quan cảnh Hội nghị chiều 22/4

Tại Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trong năm vừa qua, khó khăn chung do đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại ngay những tháng đầu năm, trong năm có nhiều tháng phải thực hiện giãn cách xã hội hoặc làm việc luân phiên theo Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ, đã tác động không nhỏ đến tình hình SXKD của doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực thi công xây dựng, đầu tư dự án và kinh doanh bất động sản có tính chủ lực, quyết định đến doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp nhưng gặp rất nhiều trở ngại từ triển khai đầu tư xây dựng dự án đến đầu ra bán hàng bất động sản,...Từ đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD và việc làm, đời sống người lao động của doanh nghiệp. Song với sự đoàn kết thống nhất cao, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trần Quốc Trưởng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Tập đoàn.

Kết quả sản xuất kinh doanh toàn Đảng bộ Tập đoàn với Doanh thu năm 2021 đạt 1.675 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 147 tỷ đồng đạt 97% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước 123 tỷ đồng đạt 157%, đóng góp hoạt động an sinh xã hội 6 tỷ đồng đạt 85%, lương bình quân người lao động 11 triệu đồng/tháng đạt 95% kế hoạch. Trong đó, Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (công ty mẹ) với doanh thu 1014 tỷ đồng đạt 89% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 141 tỷ đồng đạt 100%, nộp ngân sách 104 tỷ đồng đạt 174%, đóng góp xã hội 6 tỷ đồng đạt 85% và lương bình quân người lao động 17 triệu đồng/người/tháng đạt 89% kế hoạch.

Ngoài ra, Đảng uỷ đã lãnh đạo tốt công tác Quốc phòng, thực hiện phối hợp giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, an ninh quốc phòng, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt các đợt phát động về công tác an sinh xã hội của địa phương. Đặc biệt là thực hiện đợt phát động cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Tập đoàn đã ủng hộ với số tiền là 3,143 tỷ đồng (trong đó: Ủng hộ 1,980 tỷ đồng cho quỹ phòng chống Covid-19).

Các công tác được triển khai trong năm qua như giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên đề  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xây dựng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Công tác dân vận, Lãnh đạo các đoàn thể đều được thực hiện trên tinh thần chủ động, chặt chẽ, thực hiện nghiêm các nội dung theo sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, tư tưởng của đảng viên làm nền tảng để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Về phương hướng công tác 2022, Đảng bộ Tập đoàn phấn đấu Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập bình quân người lao động phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên so với thực hiện 2021. Các công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sẽ tiếp tục được phát huy trên nền tảng những thành tích của năm trước, khắc phục những hạn chế còn tồn tại để Đảng bộ CIC Group tiếp tục đạt trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trần Quốc Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy CIC Group triển khai kết luận số 21 của BCH TW khóa XIII.

Hội nghị cũng đã triển khai, quán triệt kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xữ lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm, hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban kiểm tra trung ương về thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm và kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn về cụ thể hóa tổ chức thực hiện Kết luận số 21.

Đồng chí Trần Thọ Thắng – Bí thư Đảng ủy CIC Group trao bằng khen cho Đ/c Phạm Thị Lan - Ủy viên BTV Đảng ủy với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền.

Nhân dịp này, Đảng bộ CIC Group đã công bố các quyết định khen thưởng cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2016 – 2020), tập thể 04 Chi bộ và 48 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021, tặng giấy khen cho 05 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tặng giấy khen cho 04 tập thể và 26 cá nhân đạt xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, 05 giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết tìm hiểu văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Phạm Hiền Sĩ – Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho đại diện các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021.

Đồng chí Trần Quốc Trưởng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trao giấy khen cho 05 tập thể xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 05.

Đồng chí Trần Quốc Trưởng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trao giấy khen cho 04 tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” 2021.

Đồng chí Phạm Thị Lan - Ủy viên BTV Đảng ủy trao giấy khen cho các cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu văn kiện Đại hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Quốc Trưởng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ 2021, đồng thời đề nghị từng Chi bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của năm 2022 trong thời gian sớm để tránh bị động khi tổ chức thực hiện và triển khai đến các đồng chí đảng viên. Ngoài ra, với các nội dung triển khai, quán triệt kết luận số 21 của BCH TW khóa XIII cần súc tích, ngắn gọn, đi sâu vào trọng tâm để đảng viên nắm được vấn đề cốt lõi cần nghiên cứu học tập, ứng dụng vào thực tiễn công việc. Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy cũng biểu dương những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và đạt thành tích trong các cuộc thi, các phong trào thi đua. Hy vọng rằng trong năm 2022, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần của năm trước để Đảng bộ Tập đoàn ngày càng vững mạnh hơn.