en

CIC GROUP TEST NHANH LUÂN PHIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Thực hiện theo công văn số 8228/BYT-MT của Bộ Y tế ngày 30/9/2021 về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhằm đảm bảo vừa thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, ngăn ngừa lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe cho người lao động và cộng đồng, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang chủ trương thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hàng tuần luân phiên cho người lao động thuộc các bộ phận và nhóm người lao động thuộc diện nguy cơ cao, thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, đối tác. Sáng 2/11, đã có 27 người lao động được tiến hành test đợt đầu tiên trên tinh thần tự giác cao và thực hiện nghiêm quy tắc 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Một vài hình ảnh của buổi test Covid tại trụ sở CIC Group: