en

CIC GROUP – NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

Chiều 28/8/2020, tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020 - 2025), với gần 200 đại biểu đại diện cho các tập thể và cá nhân là những gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn năm 2015 - 2020 ở tất cả lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang về dự.

Bà Phạm Thị Như Phượng - Tổng Giám đốc CIC Group nhận cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 của Chính phủ.

Với việc triển khai thực hiện có hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “ Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Kết quả, trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh Kiên Giang có 1.578 tập thể, cá nhân (141 tập thể, 1.437 cá nhân) được khen thưởng cấp Nhà nước. Trong đó, có 1 Huân chương Độc lập hạng nhất cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Kiên Giang; 100 Huân chương Lao động các hạng (61 tập thể, 39 cá nhân); 47 Cờ thi đua của Chính phủ; 534 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (32 tập thể, 502 cá nhân); 01 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 895 danh hiệu vinh dự “Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Ông Trần Quốc Trưởng - Phó Tổng Giám đốc CIC Group nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Dịp này, Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) vinh dự được nhận cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 của Chính phủ; Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Ông Trần Quốc Trưởng – Phó Tổng Giám đốc CIC Group được bầu vào đoàn đại biểu gồm 12 thành viên tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tại thủ đô Hà Nội.

Riêng cá nhân bà Trần Ngọc Hạnh – Phó Tổng Giám đốc CIC Group vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2015 – 2019 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc; Ông Trần Quốc Trưởng – Phó Tổng Giám đốc CIC Group được bầu vào đoàn đại biểu gồm 12 thành viên tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tại thủ đô Hà Nội.