en

CIC GROUP NHẬN 02 BẰNG KHEN CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Sáng 06/8, tại Hội trường Tỉnh ủy Kiên Giang đã diễn ra chương trình họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Ông Trần Quốc Trưởng – Phó Tổng Giám đốc trực CIC Group đại diện tham dự.

Ông Trần Quốc Trưởng – Phó Tổng Giám đốc trực CIC Group (thứ 5 từ trái sang) đại diện nhận bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang quyết định tặng thưởng bằng khen cho 34 tập thể, 28 cá nhân là gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước và tặng thưởng 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. CIC Group vinh dự nhận 02 bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh với thành tích tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước và cá nhân bà Nguyễn Thị Thanh Sương – Nhân viên văn phòng Tập đoàn đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Sương – Nhân viên văn phòng (bìa trái) nhận bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh