en

CIC GROUP | ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Chiều 17/6, CIC Group tổ chức long trọng Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Tham dự có các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Qua đó, Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Quan cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Năm 2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát khiến hàng loạt dự án CIC Group phải ngừng hoạt động xây dựng, công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư chậm lại, các lĩnh vực như Nhà hàng, Trường học phải đóng cửa, người lao động nghỉ giãn cách… từ đó làm ảnh hưởng nghiệm trọng đến tình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp nhất là trong quý 2 và quý 3/2021. Cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế, Ban điều hành CIC Group đã đề ra phương án tối ưu và các giải pháp thận trọng vừa ngăn ngừa chống dịch bệnh vừa phải duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ứng phó với những diễn biến bất thường của nền kinh tế đang diễn ra bất ổn trên thị trường. Đồng thời duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương cùng sự đồng lòng của tập thể Ban điều hành, người lao động CIC Group đã quyết tâm phấn đấu toàn lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2021.

Bà Phạm Thị Như Phượng – Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT CIC Group báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2022.

Kết quả ghi nhận lũy kế doanh thu các lĩnh vực Công ty mẹ năm 2021 là 1.014.688 triệu đồng, đạt 89,2% kế hoạch năm và đạt 106% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế là 177.263 triệu đồng đạt 100,3% KH; Lợi nhuận sau thuế 141.738 triệu đồng đạt 100,6% kế hoạch và đạt 123,2% so với 2020. Nộp ngân sách đạt 174%, đóng góp xã hội, tiền lương bình quân của người lao động đều đạt mức từ 85,7% trở lên so với kế hoạch đề ra.

Bên cạnh việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị có hiệu quả, CIC Group còn thực hiện một số hoạt động khác nổi bật như sau: tổ chức khởi động dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị Tây Bắc, thành phố Rạch Giá, hoàn thành việc phát hành cổ phần riêng lẻ theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP 2021, tăng vốn điều lệ CIC Group từ 824,998 tỷ đồng lên 865,998 tỷ đồng, hoàn thành phát hành trái phiếu riêng lẻ để thực hiện đầu tư dự án khu dân cư Bắc Vĩnh Quang giai đoạn 1,2 và 3 với tổng diện tích gần 25ha, tiếp tục thực hiện xây dựng và phát triển thương hiệu CIC Group kiện toàn bộ máy nhân sự tổ chức, thành lập Ban Đầu tư phát triển dự án, kiện toàn Ban Quản lý dự án để đáp ứng cơ cấu bộ máy tổ chức trong tình hình mới.

Kế hoạch trọng tâm 2022

Về công tác tài chính

Ban điều hành sẽ chủ động ngay từ những tháng đầu năm, nhất là trong thời điểm nhiều chính sách đang thắt chặt tín dụng với lĩnh vực bất động sản sẽ giúp doanh nghiệp chủ động về nguồn vốn đảm bảo để các dự án, các lĩnh vực được hoạt động theo đúng kế hoạch, tập trung đẩy nhanh và hoàn thành thủ tục pháp lý các dự án dở dang. Đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng quyết liệt giải phóng mặt bằng các dự án mới để có đất sạch triển khai thi công và bán hàng các dự án năm 2022 nhằm có sản lượng chuẩn bị các năm tiếp theo, theo lộ trình phát triển doanh nghiệp, hoàn thành lộ trình phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.

Triển khai thi công xây dựng nhà ở các dự án

Bên cạnh các dự án chuyển tiếp, trong năm 2022 phải đưa vào kinh doanh các dự án hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư gồm: Tại thành phố Rạch Giá: Dự án Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu Đô thị Tây Bắc (7,03ha), Khu dân cư chợ Nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá (6,39ha), Dự án tuyến dân cư đường số 2, phường Vĩnh Quang (10,9ha) và Dự án khu dân cư Bắc Vĩnh Quang ( giai đoạn 1+ giai đoạn 2), tại thành phố Phú Quốc: Dự án Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riveside Villas, phường Dương Đông. Đồng thời thực hiện khởi công Block A của Dự án Khu phức hợp cao cấp Resident Hill tại đường Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông.

 Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án

Chỉ đạo triển khai thực hiện xin chủ trương đầu tư các dự án để sản phẩm dự nguồn phát triển kinh doanh gồm: Dự án khu dân cư Bắc Vĩnh Quang, phường Vĩnh Quang giai đoạn 3 (7,4ha); Dự án trung tâm thương mại CIC Mall thành phố Rạch Giá, (1,9ha); Dự án Khu dân cư Nam An Hòa giai đoạn 2, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, (7,8ha); Khu biệt thự du lịch sinh thái nghĩ dưỡng Bãi Vòng, Phú Quốc (34,3ha); Khu du lịch nghĩ dưỡng Bãi Cây Mến (Nam Du - Kiên Hải) (10,9ha).

Ông Trần Thọ Thắng – Chủ tịch HĐQT trả lời các câu hỏi của cổ đông

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị đã dành thời gian để giải đáp những câu hỏi, thắc mắc của cổ đông về các vấn đề như vốn, công tác đầu tư dự án, doanh thu dự án, phương án dự phòng trong chiến lược kinh doanh,…hầu hết đều được trả lời cụ thể, xoáy sâu trọng tâm và mạch lạc với cổ đông.

Ông Trần Thọ Thắng – Chủ tịch HĐQT trao hoa cho bà Nguyễn Thị Diệu Trâm – thành viên HĐQT vừa miễn nhiệm.

 

Ông Trần Thọ Thắng – Chủ tịch HĐQT chúc mừng ông Nguyễn Đức Hùng – thành viên mới HĐQT CIC Group.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất cao thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như  các báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính 2021, kết quả sản xuất kinh doanh 2021, phân phối lợi nhuận 2021, kế hoạch SXKD 2022, tiếp tục triển khai phát hành 13.400.000 cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cùng nhiều nội dung quan trọng khác,...Đặc biệt đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Diệu Trâm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Đức Hùng.

Một vài hình ảnh của Đại hội:

Chủ tọa điều hành Đại hội

 

Bà Phạm Thị Như Phượng – TGĐ, thành viên HĐQT trả lời các câu hỏi của cổ đông đưa ra tại Đại hội.

Ông Quảng Trọng Sang – Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021

Ông Lê Trọng Ngọc – Thành viên HĐQT thông qua chương trình Đại hội

Ông Lê Trọng Tú - Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Ông Trần Quốc Trưởng – Trưởng Ban Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

Ông Hà Minh Tuân – Trưởng Ban Kiểm soát tóm tắt hoạt động của Ban năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Bà Phạm Thị Lan - Trưởng ban kiểm phiếu tóm tắt kết quả biểu quyết

Cổ đông ghi phiếu biểu quyết thông qua các nghị quyết

Ông Trần Thọ Thắng – Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội

Các thành viên HĐQT chụp ảnh lưu niệm