en

Sứ mệnh

  • Phát triển bền vững, đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, cổ đông và người lao động.
  • Tạo ra những sản phẩm có giá trị cao “chất lượng – hiệu quả - thẩm mỹ - kỷ luật”.
  • Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, tận tâm, minh bạch và hiện đại