en

Tâp đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang hỗ trợ người nghèo ăn Tết ở Kiên Giang

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (Tập đoàn CIC) vừa đến thăm, tặng quà Tết và tiền cho trẻ em khuyết tật, người già neo đơn, người nghèo… trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, với tổng số tiền quà gần 300 triệu đồng.

 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn CIC, ông Trần Thọ Thắng cho biết, hằng năm, sau khi chia cổ tức gần 20%/năm và các khoản tích lũy khác, các cổ đông đều thống nhất trích từ lợi nhuận kinh doanh với khoảng bốn tỷ đồng để làm công tác thiện nguyện xã hội. Qua đó, doanh nghiệp mong muốn được tham gia tiếp sức cùng với chính quyền địa phương chăm lo cho người nghèo và hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn ngày càng tốt hơn.