en

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng Dự án Khu đô thị mới Lấn biển Tây bắc Thành phố Rạch Giá

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng Dự án Khu đô thị mới Lấn biển Tây bắc Thành phố Rạch Giá

 Sáng ngày 10  tháng 06  năm 2015, Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tín dụng Dự án Khu đô thị mới Lấn biển Tây bắc Thành phố Rạch Giá với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Đến dự buổi lễ có Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Kiệt, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Kiên Giang; đại diện một số sở ngành cấp tỉnh; cùng ban lãnh đạo, các phòng ban chuyên môn của Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang và ban lãnh đạo, các phòng chuyên môn của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Ông Trần Thọ Thắng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang và ông Nguyễn Văn Hoan, Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ký kết hợp đồng tín dụng.

Hạn mức tín dụng với giá trị 600 tỷ đồng trong đó là hợp đồng tín dụng là trung và dài hạn. Việc ký kết lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ bền vững và sự gắn kết chặt chẽ giữa hai bên, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với hoạt động sản xuất kinh doanh được Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được duy trì ổn định trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay. Nguồn vốn này sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc thành phố Rạch Giá, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả mà Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang đang triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Kiệt , Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi Nhánh Kiên Giang phát biểu tại buổi Lễ

Bà Trần Thị Quỳnh Châu, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Văn Hoan, Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát biểu tại buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết.