en

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Ngày 04 tháng 3 năm 2016, Đảng bộ Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (Công ty) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đực Hồ Chí Minh (2011-2015).

Đồng chí Lê Quang Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

 

Đồng chí Trần Quốc Trưởng, Ủy viên Ban thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty thông qua báo cáo công tác kiểm tra giám sát năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2016.

 

Đồng chí Hoàng Xuân Thủy, Phó bí thư Đảng ủy Công ty Thông qua báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011- 2015.

 

Đồng chí Trần Thọ Thắng, Ủy viên Ban Thườing vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp,Bí thư Đảng ủy Công ty tặng Giấy khen cho Chi bộ Khối Văn phòng và Chi bộ BQL Dự án đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2015

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, tặng Giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc trong nhiệm vụ năm 2015

 

Đồng chí Trần Thọ Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy Công ty tặng Giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc trong nhiệm vụ năm 2015.

Đồng chí Hoàng Xuân Thủy, Phó bí thư Đảng ủy Công ty tặng Giấy khen cho Chi bộ Khối Văn phòng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Hoàng Xuân Thủy, Phó bí thư Đảng ủy Công ty tặng Giấy khen cho đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

 

Đồng chí Lê Quang Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy Công ty tặng Giấy khen cho Chi bộ Khối Văn phòng và Chi bộ Công ty CP Sản xuất và KDVLXD có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2015.

Đồng chí Lê Quang Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy Công ty tặng Giấy khen cho đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Đồng chí Trần Thọ Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Bí Thư Đảng ủy Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên và phát biểu bế mạc Hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị