en

Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất năm 2015

Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất năm 2015

Ngày 29 tháng 5 năm 2015, Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (Tập đoàn) rất vinh dự được UBND tỉnh chọn làm đơn vị chỉ đạo điểm trong cụm, khối thi đua các doanh nghiệp để  tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất năm 2015.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; ông Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ủy và đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành cấp tỉnh; cùng các đại biểu đại diện các Khối thi đua 12, 13, 14 và 15 thuộc tỉnh; đại diện BGĐ và cán bộ thi đua các doanh nghiệp thuộc Khối thi đua 16; các phóng viên đài PTTH, Báo Kiên Giang đến đưa tin về Hội nghị. Cùng với sự có mặt của 204/217 đại biểu được triệu tập, đây là những điển hình tiên tiến được tuyển chọn từ các đơn vị trực thuộc và các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn.

Ông Trần Thọ Thắng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu Khai mạc Hội nghị.

Bà Thị Quỳnh Châu, Phó TGĐ Thường trực Tập đoàn Báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2010 – 2015 và phương hướng phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Tập đoàn đã duy trì thực hiện tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, nhân viên, người lao động nhằm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng tổ chức, đoàn thể và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Dân vận khéo”… qua đó đã tác động tích cực đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm sau cao hơn năm trước; nhiều đề tài, giải pháp hữu ích đã đem lại hiệu quả cao được tổng kết, nhân rộng trong toàn Tập đoàn như: Giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh mang lại hiệu quả cao đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong giai đoạn khó khăn của thị trường bất động sản của đơn vị Sàn giao dịch bất động sản; Kinh nghiệm trong triển khai thực hiện mô hình “liên kết kinh doanh khép kín” của Công ty mẹ để nâng cao năng lực và tự chủ trong sản xuất kinh doanh của đơn vị Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng; Giải pháp tổ chức sản xuất theo hướng ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác thiết kế, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí xây dựng và rút ngắn tiến độ thực hiện của đơn vị Văn phòng Tư vấn khảo sát thiết kế… Qua phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua đã có hàng trăm lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng. Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020.

Bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những cố gắng của Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả tốt và biểu dương thành tích của các tập thể và cá nhân đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo Tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng ra sức phấn đấu thi đua lập nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin tưởng của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và nhân dân trong tỉnh Kiên Giang đối với Tập đoàn.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Thọ Thắng Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn xác định đây là những định hướng sâu sắc để tiếp tục phát triển phong trào thi đua của Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang trong thời gian tới. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Trần Thọ Thắng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của Tập đoàn, với chủ đề “Đoàn kết – năng động – sáng tạo; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tăng năng suất lao động; phát huy sáng kiến cải tiến, thực hành tiết kiệm, giảm giá thành sản phẩm; tạo môi trường lao động xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện”.

Bà Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Sàn Giao dịch bất động sản giới thiệu về các giải pháp đột phá về lĩnh vực kinh doanh BĐS trong thời gian vừa qua.

Ông Nguyễn Phan Hồng Hà, Phó Giám đốc Văn phòng Tư vấn KSTK giới thiệu ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác thiết kế, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Trần Thọ Công, Giám đốc Nhà hàng Hoa biển – Cánh Buồm chia sẻ những kinh nghiệm trong quản lý, điều hành mang lại hiệu quả cao của Nhà hàng.

Ông Vương Minh Tâm, Giám đốc VP Tư vấn KSTK trình bày tham luận về hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế đê kè.

 HÌNH ẢNH PHÁT THƯỞNG CHO TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2010-2014

Ông Trần Thọ Thắng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trao giấy khen cho các tập thể

Các cá nhân nhận giấy khen

Các cá nhân nhận giấy khen