en

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2012 – 2017 CĐCS Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2012 – 2017 CĐCS Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang

Ngày 31/10/2014, CĐCS Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Tại đại hội, bà Trần Thị Mai Hương thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2012-2014; Phương hướng nhiệm vụ hoạt động giai đoạn 2014 – 2017.

ông Trần Xuân Biển, Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Hội nghị giữa nhiệm kỳ CĐCS.

Bà Phạm Thị Lan, Gợi ý thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện hội nghị, đại biểu thảo luận tại hội trường, Đoàn chủ tịch giải trình các ý kiến đóng góp, Biểu quyết các chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2014-2017 .

Trong thời gian qua, Ban chấp hành Công đoàn CĐCS luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh; sự lãnh đạo tận tình của Đảng uỷ Công ty và đặc biệt là sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình của Ban TGĐ đã tạo mọi điều kiện để Ban chấp hành CĐCS làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

ông Đoàn Văn Tâm LĐLĐ tỉnh lên phát biểu chỉ đạo hội nghị

ông Hoàng Xuân Thủy Phó bí thư Đảng uỷ Công ty lên phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Bà Phạm Thị Lan thay mặt đoàn chủ tịch xin cám ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và Đảng uỷ Công ty. Ban Chấp hành CĐCS Công ty xem đây là những nội dung định hướng quan trọng, sau hội nghị Ban chấp hành CĐCS sẽ bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện để triển khai tổ chức thực hiện.

Bà Phạm Thị Lan, thay mặt Đoàn Chủ tịch lên phát biểu bế mạc hội nghị.