en

Đại hội đảng viên lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội đảng viên lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đồng chí Hoàng Xuân Thủy, Phó bí Thư Đảng ủy tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu về dự Đại hội

Đồng chí Trần Thọ Thắng, Bí Thư Đảng ủy khai mạc Đại hội

Đồng chí Trần Quốc Trưởng, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế, Nội quy Đại hội

Đồng chí Lê Quang Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Thông qua báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Phạm Thị Lan, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua tổng hợp các ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ Công ty, Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp và của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn Phó Bí Thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Đào Thanh Tùng Anh, Phó Bí thư Chi bộ Cty CP SX và KD Vật liệu Xây dựng Phát biểu đóng góp ý kiến tại Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội biểu quyết nhân sự

Đảng viên bỏ phiếu bầu cử

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2010 ra mắt Đại hội.