en

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG (CIC GROUP), NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Ngày 8-5, Đảng bộ Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ CIC Group khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ CIC Group đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư , Uỷ ban Kiểm tra. Đồng Chí Trần Thọ Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ, 02 Phó Bí thư Đảng uỷ là đồng chí Trần Quốc Trưởng và đồng chí Trần Quốc Thắng. Đại hội cũng bầu ra 07 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Quan cảnh Đại hội Đảng bộ CIC Group lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp biểu dương những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua của Đảng bộ CIC Group, đặc biệt là những kết quả trong sản xuất, kinh doanh, tham gia công tác an sinh xã hội đối với gia đình có công, người nghèo, là một trong những doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động ổn định và phát triển khá toàn diện trên các mặt, nhất là tham gia quy hoạch, chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng, phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, chất lượng cao, góp phần lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị Đảng bộ chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai đồng bộ, có hiệu quả; tăng cường công tác quản trị, điều hành, quan tâm giữ vững thị trường, mở rộng thị trường mới, tái cấu trúc các doanh nghiệp thành viên; có chính sách chăm sóc khách hàng linh hoạt, hiệu quả; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, cùng địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

 

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CIC Group nhiệm kỳ 2020-2025 với phương hướng, nhiệm vụ chung trong 5 năm tới đó là lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, quần chúng phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo phương châm “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, sản xuất, kinh doanh là trọng tâm”. Tổ chức quán triệt và thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là các văn bản liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Đảng bộ CIC Group phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu: Doanh thu 11.860 tỷ đồng, tăng 87,33%; lợi nhuận sau thuế 616,3 tỷ đồng, tăng 43,18%; nộp ngân sách 783,8 tỷ đồng; tiền lương bình quân người lao động 14,95 triệu đồng/tháng, đảm bảo việc làm cho người lao động; thực hiện chính sách an sinh xã hội; kết nạp ít nhất 50 đảng viên mới; Đảng bộ tập đoàn hoàn  thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

Đồng chí Trần Thọ Thắng, Bí thư Đảng ủy CIC Group báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy CIC Group kết nạp 77 đảng viên mới, đạt 154% so nghị quyết, đạt 114,93% so kế hoạch. Đảng bộ Tập đoàn đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2015-2019 và giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh 15 năm liền.

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Doanh thu Tập đoàn đạt 6.329,3 tỷ đồng, tăng gần 2.900 tỷ đồng so nhiệm kỳ 2010-2015, đạt 100,6% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 430,4 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 662,14 tỷ đồng; đóng góp xãhội 28,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân 11,9 triệu đồng/người/tháng.

 

          Ban chấp hành Đảng bộ CIC Group khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đại biểu trúng cử Ủy ban kiểm tra Đảng bộ CIC Group, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đại biểu đi dự Đại hội Đảng ủy Khối Doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025