en

Đại hội Cổ đông thường niên 2017

Chiều ngày 24/03/2017, Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (Công ty) đã được tổ chức long trọng theo đúng trình tự, thủ tục và luật định với sự tham dự của các đại biểu gồm khách mời là lãnh đạo trong tỉnh, đại diện Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh, các ngân hàng thương mại, đối tác và cổ đông của Công ty.

Ông Trần Quốc Trưởng, phó Tổng giám đốc Công ty, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Ông Trần Thọ Thắng, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Ông Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch HĐQT Báo cáo về tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

Bà Phạm Thị Như Phượng, Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Ông Phạm Văn Lợi, thành viên HĐQT, thông qua tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Ông Lê Trọng Ngọc, thành viên HĐQT thông qua danh sách, lý lịch nhân sự tham gia HĐQT và BKS.

Ông Trần Thọ Thắng, Chủ tịch HĐQT, chủ trì phần nội dung thảo luận và trả lời các ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm, thành viên HĐQT thông qua Nghị quyết Đại hội.

Để tri ân quý khách hàng, cổ đông và người lao động đã luôn tin tưởng và hợp tác, đồng hành cùng Công ty, vào lúc 17h00 cùng ngày, Công ty đã tổ chức buổi tiệc thân mật dành cho quý khách hàng, cổ đông và người lao động với những giải thưởng may mắn và chương trình văn nghệ tại nhà hàng Cánh Buồm.

CÁC HÌNH ẢNH VĂN NGHỆ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ VUI TRÚNG THƯỞNG:

Ông Lê Quang Tuấn, phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại buổi tiệc.

Biểu diễn văn nghệ tại buổi tiệc.