en

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KIÊN GIANG

Tên doanh nghiệp:    CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KIÊN GIANG
Tên tiếng Anh: KIEN GIANG URBAN DEVELOPMENT JOINT-STOCK COMPANY
Địa chỉ                    :    Số 8 Mậu Thân,TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại              :    (0297) 3863571-3862547-3876657  Fax:     0297. 3870191
Mã số thuế:  1701353245