en

CIC GROUP ỦNG HỘ 200 TRIỆU ĐỒNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công tác phòng chống và kiểm soát dịch Covid – 19 ở nước ta trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu.

Tuy nhiên, dịch Covid -19 đang tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả nước và đang tác động đến nhiều mặt đời sống nhân dân, kinh tế xã hội của tỉnh Kiên Giang cũng như của các Doanh nghiệp trên địa bàn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay góp sức ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 góp phần cho tỉnh Kiên Giang nói riêng, cả nước nói chung vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh hiện nay. Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) đã vận động cán bộ, người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp đóng góp ủng hộ 200 triệu đồng để phòng chống dịch Covid - 19. Số tiền này đã được Bà Phạm Thị Như Phượng, Phó Tổng Giám đốc thường Trực CIC GROUP trao cho UBMT Tổ quốc tỉnh Kiên Giang ngày 20/4/2020 để tổng hợp chuyển về Bộ Y tế.

CIC Group luôn xác định sự phát triển của doanh nghiệp luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội là truyền thống, là kim chỉ nam trong mọi hoạt động, qua đó lan toả được giá trị nhân văn sâu sắc đến toàn thể người lao động trong hệ thống CIC Group và đến với cộng đồng.