en

CIC GROUP: BỔ NHIỆM TÂN GIÁM ĐỐC SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN (CICR)

Chiều 8/1, Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang – CIC Group đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Phó Giám đốc trực Sàn Giao dịch Bất động sản giữ chức vụ Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản thuộc Tập đoàn. Sàn Giao dịch Bất động sản (CICR) phụ trách kinh doanh, quản lý, thực hiện các dịch vụ pháp lý, tư vấn, quảng cáo, tổ chức định giá, đấu giá, bán hàng các sản phẩm thuộc dự án do CIC Group làm chủ đầu tư, xây dựng và cung cấp.

 Bà Phạm Thị Như Phượng  - Tổng Giám đốc CIC Group trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang giữ chức vụ Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản thuộc Tập đoàn.