ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Tích lũy tài chính đảm bảo một cuộc sống thoải mái khi về hưu hoặc đầu tư cho giáo dục của con cái, hoặc mong muốn lựa chọn hình thức đầu tư có tiềm năng tăng trưởng cao nhưng ít phải dự đoán là một trong những nhu cầu đầu tư quan trọng. Kết nối với những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư quốc tế, CIC GROUP luôn có giải pháp thích hợp cho bất kỳ kế hoạch tài chính nào của Quý khách.

CIC GROUP có thể hỗ trợ Quý khách quản lý tài chính thông qua các hình thức:

*Tiếp cận các sản phẩm đầu tư phong phú, đa dạng phù hợp với mục tiêu đầu tư và mức rủi ro mà Quý khách chấp nhận.

*Dịch vụ tư vấn những yêu cầu đầu tư quốc tế bởi các nhóm chuyên gia trên thế giới.

*Thông tin đầu tư được cập nhật mới nhất và hàng tháng trên Bản tin đầu tư.

Tại CIC GROUP, chúng tôi tin rằng việc hoạch định cho các kế hoạch tài chính là cần thiết. Việc đánh giá tài chính cá nhân giúp tìm ra những phương thức để quản lý gia tăng tài sản và bảo vệ những gì quan trọng trong cuộc sống của Khách Hàng