DỰ ÁN ROYAL STREAMY VILLAS (Dương Đông - Phú Quốc)

Tổng vốn đầu tư: 577 tỷ đồng. Diện tích: 7,3ha
Khởi công 2017 dự kiến hoàn thành năm 2025