DỰ ÁN KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP RIVERSIDE RESORT

DỰ ÁN KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP RIVERSIDE RESORT
(DƯƠNG ĐÔNG, PHÚ QUỐC)

*Tổng vốn đầu tư: 389 tỷ đồng *Diện tích: 5,76 ha *Thực hiện: 2019 - 2024