DỰ ÁN KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BÃI VÒNG

*Tổng vốn đầu tư: 1.965 tỷ đồng *Diện tích: 34,3 ha *Thực hiện: 2019 - 2024