DỰ ÁN KHU DÂN CƯ CHỢ NÔNG HẢI SẢN TTTM RẠCH GIÁ

Quy mô dự án:
- Diện tích: 6,39 ha.
- Tổng vốn đầu tư: 540 tỷ đồng.
- Khởi công hạ tầng kỹ thuật: 2019.
- Dự kiến hoàn thành: 2023.
- Tổng số: 322 căn nhà.