Liên hệ

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang 

Tên tiếng Anh: KIEN GIANG CONSTRUCTION INVESTMENT CONSULTANCY GROUP

Trụ sở: 34 Trần Phú – Vĩnh Thanh – TP Rạch Giá – Kiên Giang

Điện thoại:(02973) 874.660

Fax (02973) 866.451

Email : tvkg@cicgroups.com, tranthothang@cicgroups.com

 

Đường dây nóng:

1. Ban quan hệ cổ đông

Bà Phạm Thị Như Phượng    -    Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban

Số điện thoại: 0919.182439   

hoặc Ông Vũ Mạnh Tư    -    Thành viên chuyên trách

Số điện thoại: 0907.800586    Email: vumanhtu2006star@gmail.com

 

2. Sàn giao dịch bất động sản

Bà Trần Ngọc Hạnh - Phó Tổng Giám đốc kiêm Phó Ban quan hệ cổ đông

Số điện thoại: 0945.688856 Email: hanhngoctran79@gmail.com

Ông Nguyễn Trường Giang  -    Giám đốc Sàn Giao Dịch

Số điện thoại: 0918 326486    Email: giang.habitat@gmail.com