Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang

- Tên doanh nghiệp:  Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang

- Tên Giao dịch:         Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang

- Trụ sở:    Số 08 Đường Mậu Thân, Phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại:        (077) 3863571-3862547-3876657

- Fax:                    077. 3870191

- Địa chỉ Email:   kudckiengiang@gmail.com

- Vốn điều lệ:       20.000.000.000 đồng

- Giới thiệu chung:

Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang là tiền thân Công ty Công trình Đô thị Rạch Giá là Doanh nghiệp hoạt động công ích, được thành lập theo quyết định số: 2907/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 1998 chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/1999.

Năm 2003 theo chủ trương sắp xếp lại DNNN, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ, Tổ chức và hoạt động: giao vốn SXKD Công ty Công trình Đô thị Kiên Giang.

Năm 2006 UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 123/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2006 về việc phê duyệt Đề án Tổ chức sắp xếp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Công trình Đô thị Kiên Giang.

Năm 2010 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 10/3/2010 về việc chuyển đổi từ công ty Nhà nước thành “Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang” Công ty hoạt động theo loại hình Doanh nghiệp cổ phần.

- Ngành nghề kinh doanh:

 Hoạt động dịch vụ công ích : Xử lý nước thải; thu gom, xử lý các loại rác thải; thoát nước; quản lý chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng …

Các dịch vụ khác :

Tư vấn thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, điện; thiết kế các công viên, khuôn viên, sân vườn; thiết kế bồn hoa di động theo yêu cầu.

Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, công trình công ích; xây dựng các công trình cây xanh, hoa kiểng; lắp đặt hệ thống điện. Xây dựng mương cống, duy tu, sửa chữa, nạo vét cống rảnh.

Kinh doanh nhà hàng, sửa chữa máy móc, thiết bị, buôn bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, xăng dầu và các sản phẩm có liên quan.

Cho thuê cây kiểng trang trí phòng làm việc, trang trí hội nghị, cung cấp cây xanh hoa kiểng, cắt tỉa đốn hạ cây xanh, phát cỏ thuần và không thuần.

Quản lý và khai thác các hệ thống sử lý nước thải, bãi chôn lấp rác và các công trình hạ tầng, cho thuê các phương tiện chuyên dùng, phục vụ cho các hoạt động vệ sinh đô thị.

Cung cấp các dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác công nghiệp, vệ sinh công cộng, vỉa hè. Các dịch vụ khác liên quan đến việc bảo vệ môi trường.

- Kết quả hoạt động kinh doanh:

Nội dung

Đvt

2010

2011

2012

Giá trị HĐ ký kết

Tỷ đồng

29,71

47,08

52,54

Doanh thu

Tỷ đồng

32,20

41,08

53,66

Lợi nhuận

Tỷ đồng

6,30

7,74

12,25

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

1,57

1,35

2,23

Thu nhập bình quân

Triệu đồng

3,70

6,06

7,35

Đóng góp phúc lợi XH

Triệu đồng

20

52,04

52

 - Một số hình ảnh:

Ông Nguyễn Văn Thảo – Giám Đốc Cty CP Phát triển đô thị Kiên Giang

Ông Nguyễn Văn Thảo – Giám Đốc Cty CP Phát triển đô thị Kiên Giang

Hình: Trụ sở Công ty CP Phát triển đô thị Kiên GiangHình: Trụ sở Công ty CP Phát triển đô thị Kiên Giang

Hình: Trụ sở Công ty CP Phát triển đô thị Kiên Giang

Hình các công trình tiêu biểu: 

ĐÈN CHIẾU SÁNG BẾN NGHIÊNG – HÒN TRE HUYỆN KIÊN HẢI

Công trình: Đường và bến cặp tàu phục vụ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội xã Hòn Tre – huyện Kiên Hải

Hạng mục: Hệ thống chiếu sáng Bến Nghiêng.

Chủ đầu tư: UBND huyện Kiên Hải – Tỉnh Kiên Giang

Địa điểm xây dựng: xã Hòn Tre Kiên Hải tỉnh Kiên Giang

Ngày khởi công: 24/01/2011 – 28/02/2011

Mục đích xây dựng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội xã Hòn Tre – huyện Kiên Hải

Hình: Đang thi công trụ đèn tại Hòn Tre

Hình: Đang thi công trụ đèn tại Hòn Tre

Hình: Hoàn thành trụ đèn tại Hòn Tre

Hình: Hoàn thành trụ đèn tại Hòn Tre

KHU DU LỊCH NGHĨ DƯỠNG BÀ KÈO – PHÚ QUỐC

Công trình: Khu du lịch nghĩ dưỡng Bà Kèo – Phú Quốc

Hạng mục: Trồng mới dãy cây xanh, trang trí sân vườn

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng Kiên Giang

Địa điểm xây dựng: Thị trấn Dương Đông – huyện Phú Quốc – Kiên Giang

Khởi công: ngày 22/02/2011 và hoàn thành ngày 30/05/2011

Hình:  Trồng cây xanh hoa kiểng Khu du lịch nghĩ dưỡng Bà Kèo

Hình:  Trồng cây xanh hoa kiểng Khu du lịch nghĩ dưỡng Bà Kèo

Hình: Khu du lịch nghĩ dưỡng Bà Kèo Phú Quốc – Kiên Giang

Hình: Khu du lịch nghĩ dưỡng Bà Kèo Phú Quốc – Kiên Giang